ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методичний кабінет

                       

 

Працівники районного методичного кабінету

 

 

Король Наталія Михайлівна

завідувач районним методичним кабінетом

 

 

тел. (03145) 2-11-48

 

 • Планує та організовує роботу районного методичного кабінету відділу освіти на місяць та на рік.
 • Здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе персональну відповідальність за результатами роботи  районного методичного кабінету.   
 • Подає рекомендації і пропозиції щодо підбору методистів на посади.
 • Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання.
 • Звітує перед районним відділом освіти, молоді та спорту, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
 • Готує в установленому порядку статистично-аналітичну інформацію, оперативні дані, звіти з питань діяльності методичного кабінету  та  закладів освіти району.
 • Забезпечує підготовку організаційно-інструктивних матеріалів відділу освіти, молоді та спорту щодо організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах району.
 • Бере участь в організації та проведенні перевірок, атестації закладів освіти, керівних кадрів та педагогічних працівників.
 • Здійснює перевірку дотримання нормативних вимог щодо ведення шкільної документації в межах своєї компетентності.
 • Бере участь у проведенні районних експертиз щодо нормативних аспектів початку, закінчення навчального року, державної підсумкової атестації.
 • Готує проекти наказів, матеріали до розгляду на засіданнях колегії відділу освіти, молоді та спорту, нарадах райдержадміністрації, нарадах з педагогічними працівниками та керівниками закладів освіти району.
 • Контролює  стан виконання  наказів, розпоряджень, доручень у межах своєї компетентності.
 • Вносить пропозиції щодо порядку денного колегії відділу освіти та нарад для керівників навчально-виховних закладів.
 • Бере участь у роботі колегії відділу освіти, молоді та спорту,  в діяльності районної творчої групи з атестації педагогічних кадрів, директорів та заступників директорів шкіл. 
 • Організовує вивчення, узагальнення та впровадження в роботу передового педагогічного досвіду, досягнень педагогічної науки, нових педагогічних технологій.
 • Координує науково-методичне супроводження експериментальної роботи в навчально-виховних закладах освіти.
 • Здійснює контроль за викладанням у закладах освіти району навчальних предметів. Надає методичну допомогу вчителям-предметникам.
 • Здійснює загальне керівництво роботою районних методичних об’єднань,  педагогічних майстерень, школи молодого вчителя, науково-методичне їх забезпечення.
 • Організовує вивчення та аналіз результатів методичної роботи в закладах освіти, проведення оглядів їх методичних та  навчальних кабінетів.
 • Організовує випуск інформаційно-методичних бюлетенів.
 • Здійснює перевірку відповідності вимогам законодавства проектів наказів,  положень та інших нормативних актів, що подаються на підпис начальнику відділу, візує їх в межах своєї виробничої компетенції.
 • Веде інформаційно-довідкову роботу, готує довідкову інформацію щодо стану та результатів навчально-виховного процесу, управління.
 • Здійснює забезпечення виконання законодавчих та інших нормативних актів, що надходять до відділу освіти та видаються ним, в межах своєї компетенції.
 • Здійснює перевірки закладів освіти району в межах своєї компетенції з питань щодо виконання ними чинного законодавства та відомчих нормативних актів освітньої галузі.
 • Бере участь у підготовці та проведенні конференцій педагогічних працівників, семінарів, виставок педагогічних ідей і технологій, творчих звітів. Координує роботу закладів освіти щодо підготовки та проведення конкурсів педагогічної майстерності.
 • Організовує оперативний зв’язок з навчально-виховними закладами району, доводить до адресатів інструктивні та інформаційні матеріали департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та органів місцевої влади тощо.
 • Надає методичну допомогу у розробці та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти, впровадження навчальних планів, рекомендованих Міносвіти України, вносить пропозиції щодо застосування нових експериментальних планів.
 • Відповідає за проведення ЗНО в районі.
 • Здійснює методичне спрямування та контроль за станом викладання математики, інформатики, фізики, астрономії, економіки, образотворчого мистецтва, музики, мистецтва, внутрішкільної методичної роботи та вивчає  рівень викладання з вище названих предметів.
 • Організовує роботу семінарів, методичних об'єднань, творчих груп вчителів з навчальних предметів.
 • Організовує проведення конкурсу “Учитель року” та  інших творчих конкурсів серед педагогічних працівників району.
 • Організовує та контролює стан проведення районних учнівських предметних олімпіад. Аналізує їх проведення, підготовку узагальнюючих матеріалів за підсумками участі школярів у олімпіадах. Надає методичну допомогу у підготовці команд до участі в обласній олімпіаді. Несе особисту відповідальність за результативність виступу районної команди в обласному етапі олімпіад.
 • Забезпечує участь школярів у творчих конкурсах МАН. Аналізує їх участь та результативність.
 • Проводить методичну роботу з учителями математики, інформатики, фізики, астрономії,  економіки, образотворчого мистецтва, музики, мистецтва, заступниками з навчально-виховної роботи.
 • Проводить заходи щодо моніторингу якості освіти.
 • Бере участь у  підготовці матеріалів до проведення колегії відділу освіти, районних педагогічних конференцій, нарад-семінарів керівників закладів освіти району.
 • Надає методичну  допомогу та здійснює контроль за виконанням навчальних та річних планів закладів освіти.
 • Координує роботу з вивчення умов розвитку вихованців дошкільних і позашкільних закладів, рівня навчальних досягнень учнів, проведення зрізів знань з базових дисциплін, тематичних перевірок з питань виконання Законів України “Про загальну середню освіту”. Узагальнює матеріали  перевірок.
 • Забезпечує проведення інструктивно-методичної роботи, узагальнення матеріалів з цих питань, оформлення відповідної документації.
 • Забезпечує взаємозв’язок закладів освіти району з вузами, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
 • Забезпечує організацію пошукових досліджень в галузі розробки та впровадження, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними працівниками освіти, участь в організації діяльності педагогічних майданчиків, творчих груп тощо.
 • Здійснює підбір методичних матеріалів з досвіду роботи закладів освіти всіх типів для публікації у педагогічних виданнях.
 • Організовує роботу методичного кабінету щодо ведення та оновлення каталогу творчих досягнень педагогічних працівників району.
 • Відповідає за роботу Турицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Раківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, П-Гутянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Т-Реметівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

 

 

 

 

 

Козак Тетяна Михайлівна - методист РМК

 

 

 

 •  Відповідає за правильність оформлення документів при призначенні, переведенні та звільненні педагогічних працівників, а також звернень з питань  працевлаштування.
 • Видає довідки, що стосуються кадрових питань.
 • Подає в установленому порядку статистичні звіти.
 • Приймає, узагальнює та  подає  звіти з кадрового забезпечення.
 • Формує списки педагогічних працівників, здійснює їх аналіз та упорядкування.
 • Вивчає потребу в педагогічних працівниках і спеціалістах.
 • Відповідає за ведення трудових книжок керівників освітніх установ, керівників ДНЗ, працівників відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
 • Відповідає за організацію та проведення атестації педагогічних працівників.
 • Веде протоколи засідань атестаційної комісії ІІ рівня.
 • Розглядає та вносить на розгляд в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
 • Забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, а також подання їх до органів соціального забезпечення.
 • Вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів.
 • Здійснює контроль за станом трудової дисципліни і дотриманням працівниками правил внутрішнього розпорядку у відділі освіти та навчальних закладах.
 • Веде податкову звітність.
 • Веде протоколи засідань комісії з соціального страхування відділу освіти, молоді та спорту Перечинської РДА.
 • Здійснює контроль за веденням ділової документації у  закладах освіти.
 • Здійснює планомірну роботу зі створення кадрового резерву.
 • Звітує перед районним центром зайнятості про вивільнення працівників та наявність вакансій.
 • Веде облік та бронювання військовозобов’язаних, готує звіти з цих питань.
 • Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і дотриманням графіків  щорічних основних відпусток у навчальних закладах району.
 • Відповідає за формування та поновлення електронної бази даних педагогічних працівників району.
 • Аналізує забезпечення закладів освіти району кадрами.
 • Забезпечує підготовку та видачу цільових направлень випускникам шкіл для навчання у педагогічних вузах, бере участь у розподілі випускників вищих педагогічних навчальних закладів.
 • Вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів. Бере участь у розробці заходів щодо їх усунення.
 • Аналізує якісний та кількісний склад керівних та педагогічних кадрів, готує звіти з кадрових питань.
 • Відповідає за створення дієвого резерву на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти та державних службовців апарату відділу освіти.
 • Організовує та координує і контролює  стажування  молодих спеціалістів.
 • Надає організаційну допомогу керівникам закладів освіти з кадрових питань.
 • Прогнозує  довготривалу потребу району в фахівцях різних спеціальностей для навчально-виховних закладів, формує регіональне  замовлення на їх підготовку.
 • Відповідає за своєчасне складання й оновлення резерву керівних кадрів.
 • Відповідає за комплектацію закладів освіти педкадрами. Здійснює заходи щодо контролю за правильною розстановкою педагогічних  кадрів.
 • Забезпечує необхідні зв’язки з центром зайнятості з працевлаштування.
 • Складає поточні і перспективні плани потреби в кадрах з урахуванням можливого скорочення штатів та      реорганізації і ліквідації закладів освіти.
 • Аналізує статистичну звітність про чисельність і склад працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Веде прийом відвідувачів з кадрових питань, розглядає заяви та скарги.
 • Веде роботу із зверненнями громадян, контролює здійснення секретарем обліку заяв та скарг.
 • Збирає необхідні матеріали та готує проекти документів щодо нагород і заохочень педагогічних працівників та службовців.
 • Відповідає за відзначення  працівників закладів освіти державними нагородами, присвоєння їм почесних звань та інші форми морального стимулювання праці педагогічних працівників, дбає про їх своєчасне вручення.
 • Веде облік надання відпусток керівникам та працівникам відділу освіти, здійснює контроль за складанням і дотриманням графіків основних щорічних відпусток та документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення.
 • Здійснює контроль за законністю, правильністю та своєчасним виданням наказів з кадрових  питань у відділі освіти та установах освіти і подання їх до централізованої бухгалтерії відділу освіти, повідомлення управлінню праці і соціального захисту населення та Пенсійному фонду  про роботу пенсіонерів.
 • Веде облік військовозобов’язаних та бронювання.
 • Здійснює контроль за роботою адміністрації установ освіти з молодими спеціалістами.
 • Здійснює контроль за збереженням та правильністю ведення особових справ, трудових книжок, дотримання трудового законодавства в установах освіти району.
 • Здійснює контроль наявності розроблених посадових інструкцій та розподіл обов’язків між працівниками в установах освіти.
 • Відповідає за збереження документів по своїй ділянці роботи, відповідає за оформлення та передачу їх в архів.
 • Аналізує  документи шкільних тарифікаційних комісій, педагогічний стаж  та категорію кожного працівника.
 •       Надає консультативну допомогу із загальних питань щодо  організації методичної роботи керівникам  Порошківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тур'я-Полянської  ЗОШ І-ІІ ступенів, та за проведення атестаційної експертизи цих навчальних закладів.

 

Пловайко Богдана Іванівна - методист РМК

 

 • Організовує методичну роботу вчителів початкових класів.
 • Вивчає стан навчально-виховної роботи в початкових класах;
 • Організовує роботу щодо вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.
 • Контролює та надає методичну допомогу вихователям груп
 • продовженого дня загальноосвітніх шкіл району та Туричківському пришкільному інтернату.
 • Відповідає за стан виконання навчальних програм у початкових класах та загальноосвітніх школах І ступеня.
 • Здійснює контроль за викладанням у закладах освіти іноземної мови (англійської, німецької), мови нацменшин (словацької).
 •  Надає методичну допомогу вчителям-предметникам з іноземної мови (англійської, німецької), мови нацменшин (словацької).
 • Здійснює експертизу програмного забезпечення вищеназваних предметів та робочих навчальних планів;
 • Організовує роботу з проведення шкільних та районних олімпіад конкурсів з відповідних предметів (англійської, німецької), мови нацменшин (словацької).
 • Організовує семінари завідуючих загальноосвітніми школами І ступеня.
 • Контролює роботу загальноосвітніх шкіл І ступеня.
 • Організовує та проводить районний конкурс ім.Петра Яцика з учнями початкових класів.
 • Відповідає за організацію і проведення районної виставки педагогічних ідей.
 • Веде каталог інформаційно-нормативних, інструктивних, законодавчих документів про освіту, публікацій із вищеназваних питань.
 • Забезпечує виконання законодавчих інформаційно-нормативних, інструктивних документів з вищеназваних питань, готує відповідну звітність.
 • Здійснює моніторинг якості освіти за напрямками відповідно до своїх обов’язків.
 • Надає консультативну допомогу із загальних питань організації методичної роботи керівнику  Тур’я-Пасіцької ЗОШ І-ІІІ ступенів,   завідувачам загальноосвітніх навчальних закладів  І ступеня  та відповідає за проведення атестаційної експертизи цих навчальних закладів.

 

Афанасьєва Оксана Іванівна - методист РМК

 

 

 

 • Організовує методичну роботу з заступниками директорів навчальних закладів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників.
 • Координує роботу позашкільних закладів щодо організації гурткової роботи.
 • Здійснює моніторинг якості освіти за напрямками відповідно до своїх обов’язків.
 • Організовує спільну діяльність рад старшокласників та батьківської громадськості.
 • Координує проведення різноманітних конкурсів, семінарів історико-правового напрямку;
 • Здійснює загальне керівництво роботою районних методичних об’єднань учителів української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, історії та правознавства.
 • Виконує за дорученням начальника відділу освіти або завідувача методичного кабінету інші обов’язки у межах своїх повноважень.
 • Відповідає за стан викладання української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури,  історії, предметів суспільно-гуманітарного спрямування, організацію виховної та позашкільної  роботи загальноосвітніх шкіл.
 • Вивчає, узагальнює та впроваджує ППД з відповідних предметів.
 • Спрямовує роботу районних і міжшкільних МО вчителів даного фаху, класних керівників, організовує проведення шкільних та районних олімпіад з відповідних навчальних предметів.
 • Здійснює науково-методичне забезпечення практичних конференцій, конкурсів творчості школярів з української мови та літератури, історії, правознавства.
 • Відповідає за виховну роботу, розвиток учнівської художньої самодіяльності та проведення оглядів-конкурсів.
 • Керує роботою шкільних музеїв.
 • Надає методичну допомогу в організації постійно діючого семінару педагогів-організаторів.
 • Веде книгу протоколів нарад  заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів району.
 • Здійснює методичне керівництво роботою шкільних бібліотекарів, відповідає за організацію роботи шкільних бібліотек.
 • Формує замовлення на навчальну, методичну літературу, робить її
 • рознарядку у відповідності до учнівського контингенту, здає в бухгалтерію супровідну фінансову документацію з розподілу підручників (накладні).
 • Надає консультативну допомогу із загальних питань організації методичної роботи керівникам Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Перечинського будинку дитячої  та юнацької творчості та за проведення атестаційної експертизи цих навчальних закладів.

 

 

   

Манзич Яна Мирославівна - методист РМК

 

 

 •  Методист методкабінету  відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації організовує методичну роботу та вивчає стан викладання  трудового навчання, основ здоров’я, фізичної культури, Захисту Вітчизни, вивчає, узагальнює та впроваджує ППД з відповідних предметів;
 • Здійснює експертизу програмного забезпечення вищеназваних предметів та робочих навчальних планів.
 • Здійснює науково-методичне забезпечення проведення шкільних, районних олімпіад, науково-практичних конференцій, конкурсів творчості школярів та районних методичних об'єднань із цих предметів.
 • Організовує спортивно-масову роботу серед учнів   у районі.
 • Веде статистичну звітність з фізичної культури, Захисту Вітчизни.
 • Організовує роботу з цивільного захисту (цивільної оборони), змагань з пожежно-прикладного спорту серед членів дружин юних пожежників.
 • Здійснює науково-методичний супровід роботи шкіл сприяння здоров’ю.
 • Веде каталог інформаційно-нормативних, інструктивних, законодавчих документів про освіту, публікацій із вищеназваних питань.
 • Забезпечує виконання законодавчих інформаційно-нормативних, інструктивних документів з вищеназваних питань, готує відповідну звітність.
 • Здійснює моніторинг якості освіти за напрямками відповідно до своїх обов’язків.
 • Виконує за дорученням начальника відділу  або завідувача методичним кабінетом інші обов’язки і повноваження.
 • Відповідає за забезпечення благоустрою та санітарний стан навчальних закладів району.
 • Організовує роботу з формування основ здорового способу життя в системі роботи навчальних закладів району.
 • Співпрацює з громадськими організаціями, державними установами з питань координаційної роботи щодо виховання здорового способу життя школярів;
 • Відповідає за проведення спортивно-масової роботи серед учнів;
 • Забезпечує організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізично-оздоровчих та спортивних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
 • Надає консультативну допомогу із загальних питань організації методичної роботи керівникам   Тур’я-Бистрянської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та проведення атестаційної експертизи цих закладів.

 

 

Кучерява Олександра Василівна - методист РМК

 

 

 • Здійснює державний контроль за реалізацією Закону України “Про дошкільну  освіту”, забезпечує виконання законодавчих, нормативних і інструктивних  документів про освіту в дошкільних навчальних закладах.
 • сприяє збереженню і вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів;
 • здійснює організаційно-управлінську діяльність з питань роботи дошкільних  закладів району;
 • вивчає та аналізує рівень забезпечення дошкільних навчальних закладів кваліфікованими кадрами  (банк даних);                                                                           
 • відповідає за організацію щорічного обліку дітей дошкільного віку;
 • організовує і здійснює Державну атестацію дошкільних навчальних закладів;
 • здійснює ведення статистичної та оперативної звітності дошкільних навчальних  закладів району;
 • контролює  організацію харчування та медичного обслуговування дітей в  дошкільних навчальних закладах;
 • вивчає стан навчально-виховного процесу та його результативність у ДНЗ.
 • проводить наради завідувачів дошкільних навчальних закладів, контролює виконання прийнятих рішень;
 • здійснює організаційне і методичне супроводження атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;
 • організовує і контролює  підвищення кваліфікаціії педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів;
 • здійснює державний контроль за реалізацією Закону України “Про дошкільну освіту”, забезпечує виконання законодавчих, нормативних і інструктивних  документів про освіту в дошкільних навчальних закладах;
 • аналізує стан функціонування раціонального харчування дітей в дошкільних закладах;
 • вивчає питання наступності та перспективності  у навчанні та вихованні дітей дошкільного та шкільного віку;
 • здійснює інформаційно-методичний супровід дошкільних навчальних закладів і педагогічних   працівників;
 • забезпечує виконання законодавчих інформаційно-нормативних, інструктивних документів з вищеназваних питань, готує відповідну звітність.

 

 

 

   

 

 

 

 

Адреса:  вул. Ужгородська (Жовтнева), 91, м.Перечин,  Закарпатська область, 89200

 

Контакти:

                  Телефон  (03145) 2-11-48

                  Е-mail       [email protected]

 


 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  ДОСВІД  у  викладанні  природничо – математичних  дисциплін